Koirien kuvauttaminen

Rotukoirien perinnöllisten vikojen ja sairauksien rajoittamiseksi jalostukseen käytetyt koirat tutkitaan tarkasti. Parhaassa tapauksessa myös muut koirat tutkitaan, sillä se antaa arvokasta tietoa perinnöllisyydestä ja rotujen terveydestä. Monille roduille tehdään virallisia terveystutkimuksia, jotka julkaistaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Rotukohtaiset PEVISAt eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat antavat ohjeet koirien jalostuskäyttöön hyväksyttävistä tuloksista.

Viralliset tutkimukset

Virallisilla tutkimuksilla tarkoitetaan Kennelliiton hyväksymien ohjeiden ja lomakkeiden mukaisesti tehtyä tutkimusta. Monet koirat täytyy tutkia virallisesti perinnöllisten sairauksien ja vikojen varalta ennen kuin niitä saa käyttää jalostukseen. Jokaisen koiranomistajan kannattaa selvittää oman lemmikkinsä rodun perinnölliset ongelmat, ja niiden vaikutus koiran arkeen.

Lonkka- ja kyynärniveldysplasia

Lonkka- ja kyynärnivelen dysplasioita eli kasvuhäiriöitä tutkitaan röntgenkuvilla. Virallisten kuvien alaikäraja on usein noin 12-18 kk. Nivelet kuvataan ja arvioidaan erikseen, ja vasen puoli ilmoitetaan lausunnossa ensin.

Lonkkanivelten kohdalla käytetään kirjaimia:

 • A – terve lonkkanivel, ei muutoksia
 • B – lähes normaali lonkkanivel
 • C – lievä lonkkanivelen kasvuhäiriö
 • D – kohtalainen kasvuhäiriö
 • E – vaikea kasvuhäiriö

Kyynärnivelen arvostelussa käytetään numeroita:

 • 0 – terve kyynärnivel, ei muutoksia
 • 1 – lievät nivelrikkomuutokset
 • 2 – kohtalaiset nivelrikkomuutokset
 • 3 – voimakkaat nivelrikkomuutokset

Patellaluksaatio

 

 

Tutkittaessa koirien polvia ja niiden sijoiltaanmenoa eli luksaatiota, röntgenkuvataan myös polvet erikseen. Koiran on oltava vähintään vuoden ikäinen, mutta rotukohtaiset suunnitelmat voivat antaa ohjeita tulosten voimassaoloaikoihin ja jalostuskäytön suosituksiin. Yli kolmevuotiaan koiran polvitulosta ei usein tarvitse uusia.

Patellaluksaation arvostelussa on myös käytössä numerot:

 • 0 – normaali polvinivel
 • 1 – lähes normaali nivel. Polvilumpiota voidaan siis liikutella helpommin kuin se normaalisti liikkuisi, ja se saadaan pois paikaltaan polvea ojentaessa.
 • 2 – tavallisesti ojennetussa raajassa paikallaan oleva polvilumpio, joka menee sijoiltaan polvea koukistaessa tai kiertäessä. Asetetaan takaisin paikalleen.
 • 3 – polvilumpio on yleensä pois paikaltaan
 • 4 – vaikea sijoiltaanmeno. Polvilumpio on pysyvästi pois paikaltaan, ja se saadaan takaisin paikalleen vain leikkauksella.

Selkäkuvat

Selän spondyloosi on rappeumasairaus. Siinä selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä tai siltoja. Rappeuma vaikeuttaa selän liikkuvuutta, ja aiheuttaa pahimmillaan merkittäviä kipuja ja rajoitteita. Koiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään kaksivuotias. Selästä otetaan useampi röntgenkuva eri asennoissa koko selän tarkistamiseksi.

Selän arvostelussa käytetään seuraavanlaista asteikkoa:

 • SP0 – puhdas selkä, ei muutoksia
 • SP1 – lieviä muutoksia, todetaan alle 3 mm piikkejä enintään neljässä nikamavälissä, tai yli 3 mm piikit korkeintaan kolmessa nikamavälissä, tai saareke korkeintaan kahdessa välissä.
 • SP2 – selkeä, todetaan täysi tai vajaa silta korkeintaan kahdessa nikamavälissä ja/tai suuret saarekkeet korkeintaan kahdessa välissä.
 • SP3 – keskivaikea, todetaan silloittumia ja /tai suuria saarekkeita 3-7 nikamavälissä
 • SP4 – vaikea, edellisiä vakavammat muutokset

Muita virallisia terveystutkimuksia

Viralliset terveystutkimukset eivät rajoitu röntgenkuviin. Esimerkiksi monien rotujen PEVISAan kuuluvassa silmätutkimuksessä eläinlääkäri tutkii koiran silmät, ja huomioi poikkeavuudet ja mahdolliset sairauden oireet. Monesti näissä tarkastuksissa löydetään poikkeavuuksia, joita ei pidetä merkittävinä, tai ei voida yhdistää silmäsairauteen. Havainnot kirjataan kuitenkin ylös sivulöydöksenä, ja seuraavassa silmätarkastuksessa löydöstä verrataan aiempaan. Silmäsairauksien ja löydösten vaihtelevuus on suuri. Osa ei vaikuta edes koiran näkökykyyn, mutta toiset aiheuttavat merkittävää kipua ja epämukavuutta, tai sokaistavat koiran.

Koirille voidaan tehdä myös sydänkuuntelu. Monilla roduilla ilmenee sydänvikoja, ja kuuntelulla tutkitaan, esiintyykö mahdollisia sivuääniä.

wildfire