Eläinsairaalat

Eläinsairaalassa työskentelee ammattitaitoisia ihmisiä

Eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista vastaavat yleisesti eläinlääkärit, vastaanottohoitajat, osastonhoitajat, eläintenhoitajat, fysioterapeutit ja röntgenhoitajat. Hevossairaalassa työskentelee toisinaan myös kengitysseppä, joka on hevosten kengittämisen ja kavionhoidon ammattilainen. Eläinsairaalassa harjoittelevat ja työskentelevät usein myös pieneläinten hoitajaksi pian valmistuvat henkilöt, jotka suorittavat kyseisen tutkinnon ammattitutkintona. Eläinsairaalassa on usein myös harjoittelemassa eläinlääketiedettä opiskelevia henkilöitä.

Eläinlääkärit hoitavat sekä lemmikki- että tuotantoeläimiä. Eläinlääkärin toimenkuvaan eläinsairaalassa kuuluvat monenlaiset työtehtävät, kuten eläinpotilaiden vastaanottaminen lähetteellä tai akuuttina omistajan tuomana. Lähete voidaan antaa muun muassa diagnostiseen kuvantamiseen tai lähete voidaan määrätä hevosklinikan tai käyttäytymisklinikan eläinpotilaille.

Eläinsairaalassa tapahtuu

Hevosklinikalla

Hevosklinikalla annetaan hyvää hoitoa ja vahvaa osaamista jokaisen hevosen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Klinikalla tutkitaan ja tarvittaessa leikataan. Tutkimuksen kohteena saattavat olla muun muassa erilaiset liikkumiseen liittyvät ongelmat, kuten ontuminen. Eläinklinikalla on yleensä oma laboratorio, jossa erilaiset näytteet tutkitaan, joiden perusteella usein myös varmistetaan diagnoosi eläinpotilaalle. Klinikalla tutkitaan myös monia muita ongelmia, kuten hampaan- ja kasvainten poistot, pehmytkudoksen- ja luuston ongelmat, ähkyleikkaukset ja esimerkiksi hevosen kurkun alueen tutkimukset ja tarvittavat korjaukset.

Käyttäytymisklinikalla

Käyttäytymisklinikalle tullaan aina lähetteen avulla.

Eläinten käyttäytymisen oma tieteellinen hoito ja eläimille suunnattu käyttäytymisterapia auttavat klinikalle eläinlääkärin lähetteellä tulevia eläinpotilaita. Eläimen saapuessa lääkäri tutkii eläinpotilaan aina perusteellisesti ja tarkoin. Klinikalla halutaan varmistaa, että eläimellä ei ole elimellistä ongelmaa, joka olisi toistuvien käyttäytymishäiriöiden syynä. Eläimellä mahdollisesti oleva sairaus tai kovat kivut saattavat vaikuttaa myös eläimen käyttäytymiseen. Useimmiten taustalla ei ole mitään sairautta, ja käytösongelma saadaan hyvin hoidettua. Eläimen omistajan kanssa pidetään myös pieni palaveri, josta voidaan löytää käyttäytymisongelmaan liittyviä asioita. Kyseiset klinikat löytyvät muun muassa Yliopistollisesta eläinsairaalasta Helsingistä.

Eläinlääketiede

Eläinlääketieteen opiskelijat tutustuvat käytännön työhön eläinsairaaloissa ja eläinklinikoilla. Käytännön taitojen opiskelu on erittäin tärkeää, sillä kaikkia taitoja ei voi saada pelkästään teoria-opiskelun avulla. Arjessa tarvittavat käytännön taidot ovat erittäin tärkeitä eläintenhoitajalle, fysioterapeutille, eläinlääkärille sekä kaikille eläinten parissa työskenteleville.

Eläinlääketiede on mielenkiintoinen ja erittäin suosittu oppiaine. Yhdelle yliopiston vuosikurssille voidaan hyväksyä yleensä 70 henkilöä. Eläimen anatomia, eläinsairaalan arki, sairaudet, lemmikki- ja tuotantoeläimet ja heidän terveydentilansa tarkkailu ja hoitaminen tulevat hyvin esiin jo opiskeluaikana. Työnkuva on monipuolinen ja hyvästä hoidosta huolimatta sairas tai pahoin loukkaantunut eläin saatetaan joskus joutua lopettamaan.

Eläinsairaalan arki

Eläinten parissa työskentelevät ovat yleensä eläinrakkaita, huolellisia ja tarkkoja ihmisiä. Eläinklinikoilla työskentelee sekä miehiä että naisia. Pieneläinsairaalat ja hevossairaalat päivystävät yleensä ympäri vuorokauden. Eri puolilla Suomea on useita eläinklinikoita- ja sairaaloita. Eläinlääketieteen opiskelu on Suomessa hyvin korkealuokkaista.

Yleisesti eläinsairaalassa ovat päivisin monet ajanvarauspotilaat ja öisin niin sanotut akuutit hätätapaukset, eli päivystyspotilaat. Hevossairaalassa on yleisesti kaksi päivystävää eläinlääkäriä ja pieneläinsairaalassa yksi eläinlääkäri. Joskus eläinklinikoille ja eläinsairaaloihin saatetaan tuoda myös loukkaantuneita metsän- ja luonnoneläimiä, kuten pöllöjä tai muita lintuja. Helsingin Korkeasaaressa toimii villieläinsairaala, johon voi viedä pieniä luonnoneläimiä.

Pieniä luonnoneläimiä, kuten oravia ja pupuja saattaa joskus oleskella muun muassa pellonpientareilla. Eläinten ystävälle edullinen ja laadukas piennarmurskain on hyvä vaihtoehto, jonka avulla saa turhat vesakot pois pelloilta, jolloin metsän eläimet eivät eksy paikan päälle vahingoittamaan itseään.

Ihmiset huolehtivat hyvin luonnonvaraisista eläimistä Suomessa, mutta eläinlääkärit korostavat, että luonnonvaraisiin eläimiin ei saisi kiintyä. Kesyyntynyt luonnonvarainen eläin ei pärjää enää luonnossa. Suomessa eläimille on tarjolla korkealuokkaista ja osaavaa hoitoa, kiitos suomalaisten yliopistojen, jotka tarjoavat ammattitaitoista opetusta ja työharjoittelua opiskelun ohessa.

wildfire